Home
Bestuur
Clubs
Gewesten
Gewest Antwerpen
Gewest Herentals
Gewest Mol
Gewest Turnhout
Ontmoetingen
Competitie
Reglementen
Beker
Homologatie
Boetes
Schorsingen
Vormingen en clinics
Jeugd
Jeugdsportfonds
Volley@School
Panathlon Charter
Mededelingen
Selecties
Annorama
VIS
Volley 1-1 - 2-2
Benjamincompetitie
Beach
Arbitrage
Kledij
Vergadering
Documenten
Varia
Mededelingen
Documenten
Oproep
Dynamisch
Activiteiten
Zoekertjes
Links
Vacatures
...Varia / Mededelingen
 
MEDEDELINGEN
 
 • Bij deze melden wij dat OXACO VC Borgerhout AA1500 Multi Move voor kinderen aanbieden. Wij zijn erkend Multi Move aanbieder!

 • Bestellen jeugdscheidsrechters: bij Mia Tielen via dit bestelformulier. Afspraken voor het afhalen van de polo’s worden gemaakt nadat de bestelling werd doorgegeven

 • Hoe een lid ingeven:via clubadministratie
  • Klik op "Nieuw lid toevoegen"
  • Duid "Spelerstype" aan
  • Indien speler -> duid "Niveau" aan
  • Vul alle gegevens in
  • Voeg een foto toe (jpg bestand)
  • Klik op "Bewaren"
  • Controleer of alle gegevens en foto (pasfoto-formaat H=300 x B=250 pixels) in orde zijn. Indien nodig kan u nog gegevens of de foto wijzigen
  • Klik op "terug"
  • Het lid dat u juist hebt toegevoegd zal in de lijst "Nog door u te bevestigen (Nieuwe) leden:" staan
  • Hier kan u kiezen tussen "wijzigen", "verwijderen", of "bevestigen"
   • Wijzigen: terug gaan naar het scherm om de gegevens van het lid te wijzigen
   • Verwijderen: het ingevoerde lid wordt volledig verwijderd
   • Bevestigen: het lid wordt bevestigd en verschijnt in het overzicht "Volgende aansluitingen worden momenteel verwerkt door het VVB-secretariaat"
  • Wanneer u de aansluitingskaart wenst af te drukken, klik dan op "kaart afdrukken"
  • De aansluitingskaart gaat open in pdf formaat
  • Eens de aansluitingskaart is afgedrukt dient u deze als secretaris, voorzitter of financieel beheerder te ondertekenen (met vermelding van naam en aansluitingsnummer) op de voorziene plaats.
  • De aansluitingskaart geeft u dan aan het lid zelf om te ondertekenen (indien jonger dan 18 jaar ook door ouder of voogd) en indien nodig laat u een dokter medisch valideren.
  • Daarna stuurt u deze kaart op naar het VVB secretariaat
  • Wanneer deze verwerkt is door het VVB secretariaat verdwijnt deze uit de lijst "Volgende aanduidingen worden momenteel verwerkt door het VVB-secretariaat" en staat het lid vermeld op uw ledenlijst bij "ledenbeheer".

  Aansluitingskaarten van totaal nieuwe leden, leden die na 2 seizoenen opnieuw heraansluiten of niet spelende leden die wijzigen naar spelend lid, moeten medisch gevalideerd worden.
  Kaarten van leden die heraansluiten (na schrapping, vrijheid, ...) moeten niet voorzien worden van medische validatie.

 • De leden van de Vlaamse Volleybalbond worden vanaf 1 oktober 2012 verzekerd via de verzekeringsmaatschappij Ethias
  • De polis van Nateus wordt door Ethias overgenomen (zowel ledenverzekering als burgerlijke aansprakelijkheid voor activiteiten)
  • Let wel: voor ongevallen tot en met 30/9/2012 geldt de procedure via Nateus
  • Wanneer een lid een ongeval heeft, vanaf 01/10/2012, dient een aangifte te gebeuren bij Ethias en niet meer bij Nateus. Documenten voor een ongevalaangifte dienen niet meer worden verstuurd naar VVB maar ingegeven in Extranet van Ethias
  • De toelichting over de Ethiasverzekering, een handleiding voor gebruik van Extranet en aangifteformulieren kunnen worden afgedrukt van de VVB-website http://www.volleyvvb.be/verzekering/
  • Werkwijze voor ongevallen, die zich voordoen vanaf 01/10/2012:
   • een ongevalaangifte invullen om over de nodige informatie te beschikken
   • het ongeval wordt via Extranet http://www.ethias.be/nl/stc/MEIF200/My_Ethias/My_Ethias_-_Extranet.htm ingebracht. De handleiding kan men terugvinden op de VVB-website
   • het geneeskundig getuigschrift opgemaakt door de behandelende geneesheer wordt verstuurd naar de verzekeringsmaatschappij Ethias - Sportongevallen - volleybal, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt. Zonder geneeskundig getuigschrift wordt het ongeval NIET aanvaard
  • De clubsecretarissen hebben voor het inloggen op het Extranet een Identificatie en Paswoord ontvangen. Identificatienummer en paswoord is persoonlijk voor de clubsecretaris. Het is niet de bedoeling het door te geven aan het slachtoffer
  • Na ingave in extranet en het versturen van het geneeskundig getuigschrift krijgt de clubsecretaris een dossiernummer dat dient doorgegeven aan de speler/speelster
  • Genezingsattest en kostennota's dienen met vermelding van dossiernummer te worden opgestuurd naar Ethias
  • Voordelen Extranet:
   • een betere en snellere service te bieden
   • de clubsecretaris kan de ongevallendossiers op elk ogenblik consulteren voor verdere opvolging
   • de clubsecretaris heeft toegang tot een databank van alle overkomen ongevallen van je club

 • Hoe aansluiten bij de Antwerpse Volleybal Federatie vzw?

 • Wangedrag en agressie in ons provinciaal en gewestelijk volleybal; Gedragscode voor scheidsrechters en clubs.

 


..:: Webdesign by MSolutions - Copyright © 2006 ::..

Provincie Antwerpen

Nationale Loterij

Bloso

Ethias

Topsport Vlaanderen